Woordenschat 3.0

Nieuw in schooljaar 2018/2019!

Belangrijke voorwaarde voor andere taalvaardigheden

Hoe groter de woordenschat van een leerling, hoe beter de leerling zich kan uitdrukken, (reken)opdrachten kan begrijpen, teksten kan lezen en begrijpen en zelf teksten kan schrijven. Woordenschat vormt een belangrijke basis voor de verbinding van een kind met de wereld om zich heen en voor zijn vermogen om te leren en zich te ontwikkelen.

De grootte van de woordenschat kan nogal variëren per leerling. Het volgen van leerlingen door middel van toetsen helpt om inzichtelijk te maken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij de uitbreiding van hun woordenschat.

De opgaven met contextzin zijn heel duidelijk.
De contextzin geeft de leerlingen houvast.

Woordenschat

volgens Marianne Verhallen

Woordenschatuitbreiding is voor het schoolsucces van veel kinderen van enorm belang. Er zijn grote verschillen tussen kinderen. Gelukkig wordt in de klas veel tijd besteed aan woordenschatopbouw. Leerkrachten moeten inzicht hebben in de ontwikkeling van hun leerlingen: leren ze voldoende woorden en gaan ze genoeg vooruit? Goede, gevarieerde en passende toetsvormen en beoordelingsinstrumenten zijn voor het onderwijs een belangrijk hulpmiddel.

Voorbeeldopgaven

 

 

 


Wat zijn de voordelen van Woordenschat 3.0?

  • Eén toetspakket voor groep 3 t/m 8
  • Aanbod van actuele woorden
  • Nu ook met contextopgaven
  • Nieuwe vraagstelling
  • Ook geschikt voor speciale leerlingen
  • Keuze tussen papier of digitaal
Wat is nieuw?