Woordenschat volledig vernieuwd

Samen met leerkrachten en andere onderwijsprofessionals zijn we aan de slag gegaan met het vernieuwen van de 2.0-toetsen. Natuurlijk biedt Woordenschat 3.0 actuele woorden die passen bij de belevingswereld van kinderen van nu. De nieuwe woordenschattoetsen van Cito bevatten – op verzoek van leerkrachten – óók opgaven met context. De toetsen bestaan uit ‘setjes’: losse toetsdelen die gecombineerd worden tot één toets, waarbij leerkrachten per afname zelf twee setjes kunnen kiezen.

Het niveau van de toets is fijn, omdat de woorden
goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

wat is nieuw

Nieuw in Woordenschat 3.0

 • Nu ook opgaven met context
 • Geschikt voor speciale leerlingen
 • Normering medio en einde schooljaar
 • Dezelfde leerlingrapportages en groepsrapportages als andere LVS 3.0 toetsen

Hoe ziet het pakket eruit?

 • Compleet toetspakket voor groep 3 tot en met 8
 • Vier opgavensets per jaargroep
 • Elke opgavenset heeft 20 opgaven
 • Een toets bestaat uit twee sets: stel zelf samen!
Bestellen

laptop Woordenschat Cito

tablet Woordenschat Cito

Ook digitaal!

Natuurlijk is Woordenschat 3.0 ook beschikbaar op verschillende devices.

Je kiest dus zelf hoe je de toetsen afneemt: op een tablet, pc, Chromebook of op papier. Combineren is natuurlijk ook mogelijk.

Wat blijft?

Net als de 2.0-toetsen leveren de nieuwe toetsen een vaardigheidsscore op waarmee de woordenschat van leerlingen vergeleken kan worden met die van leeftijdsgenootjes.

Ook geven de toetsen inzicht in de groei van de woordenschat van de leerlingen. De toetsen zijn landelijk genormeerd.

‘Het is een fijne toets die niet te veel tijd in beslag neemt. Daardoor konden de leerlingen hun concentratie behouden. Ook is de toets goed op niveau, niet te moeilijk en niet te makkelijk.’

Bekijk de voorbeeldopgaven

Het is echt een verbetering
dat er meer afbeeldingen in de toets zitten.

Methodegebonden toetsen versus methodeonafhankelijke toetsen

Toetsen uit de methode (methodegebonden toetsen) en methodeonafhankelijke toetsen hebben elk een eigen functie. Methodegebonden toetsen hebben als doel vast te stellen of de leerlingen de woorden die je in de lessen hebt aangeboden goed heeft opgepikt. De methodeonafhankelijke toetsen van Cito stellen vast op welk niveau de vaardigheid van het kind ligt. Een belangrijk doel van deze toetsen is signalering.

Met de woordenschattoets van Cito stel je de woordenschat van je leerlingen vast én vergelijk je deze met het niveau van hun leeftijdgenootjes of van leerlingen in dezelfde jaargroep. Elke toets levert dus een ander soort informatie. Samen met jouw observaties van het kind en alle vragen die je in de les stelt, krijgt je een zo compleet mogelijk beeld van de leerling.

Methodegebonden toetsen Methodeonafhankelijke toetsen zoals Woordenschat 3.0
 • Om na te gaan waar een leerling in het leerproces staat
 • Beheersingstoets
 • In hoeverre kent een leerling de woorden die zijn aangeboden?
 • 100 % goed
 • Beslaat een korte periode
 • Om het onderwijsaanbod te evalueren
 • Geeft direct inzicht in het
  handelen van de leerkracht
 • Geen landelijke norm
 • Om leerlingen te vergelijken met leeftijdgenootjes
 • Vaardigheidstoets
 • Wat is de woordkennis t.o.v. van andere leerlingen?
 • Geen 100 % score
 • Beslaat een langere periode
 • Om het niveau van leerlingen te bepalen
 • Geeft inzicht in niveau en woordenschatgroei van de leerlingen
 • Landelijke normering

Mijn leerlingen uit groep 4 vonden het een leuke toets om te maken. Het ziet er ook allemaal veel mooier en moderner uit.

Overstappen naar de nieuwe toetsen?

Je kunt op twee manieren starten. Je voert de nieuwe toetsen in voor alle groepen tegelijk óf je start met de nieuwe toetsen in groep 3 en vervangt de oude toetsen geleidelijk.

Let op: de derde generatie toetsen kent een andere vaardigheidsschaal dan de 2.0-toetsen. De vaardigheidsscores op beide versies van de toetsen zijn dus niet vergelijkbaar.

We adviseren daarom om met de nieuwe generatie toetsen te starten in groep 3 en elk schooljaar de nieuwe toetsen te introduceren voor een volgende jaargroep. Op die manier kun je je (groepen) leerlingen blijven volgen van groep 3 tot en met 8.

Bestellen